Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

SANH CẮT XÉN - SANH CẮT COL

Giá:

Mã sản phẩm 842 Danh mục

Giới thiệu về Sanh cắt xén – Sanh cắt col:

 

Với sản phẩm này hiện tại chúng tôi có thể cung cấp cây có hình dáng sau: