Chính Sách Vận Chuyển

Chính Sách Vận Chuyển sẽ được áp dụng ngay sau khi Quý khách thực hiện thanh toán 40% giá trị đơn hàng theo quy định tại Chính Sách Thanh Toán. Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc sẽ tiến hành vận chuyển sản phẩm dựa theo thông tin thỏa thuận thời gian giao hàng giữa 02 bên.

Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc áp dụng 02 hình thức vận chuyển dưới đây:

  1. Quý khách tự thuê xe và chúng tôi sẽ hỗ trợ khiêng hàng lên xe tại vườn.
  2. Chúng tôi sẽ liên hệ bên vận chuyển giúp Quý khách và báo chi phí vận chuyển cho Quý khách dựa theo phạm vi cần vận chuyển.