Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

NGUYỆT QUỚI CẮT XÉN - NGUYỆT QUỚI CẮT COL

Giá:

Mã sản phẩm 843 Danh mục

Giới thiệu về Nguyệt quới cắt xén – Nguyệt quới cắt col:

Với sản phẩm này hiện tại chúng tôi có thể cung cấp cây có hình dáng sau: