Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

MAI CHIẾU THỦY MS: KC002

Giá:

Mã sản phẩm 1105 Danh mục

Quy cách Mai chiếu thủy MS: KC002 khi giao hàng:

Chiều cao: 2,6m