Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

CÂY SANH (KIỂNG CỔ)

Giá:

Mã sản phẩm 1056 Danh mục

Quy cách Cây sanh (kiểng cổ) khi giao hàng:

Chiều cao: 3.5-4m
Hoành gốc: 100 – 120 cm

Giới thiệu về Cây sanh (kiểng cổ):

Tên khoa học: Ficus benjamina