Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

CẶP ME CỔ

Giá:

Mã sản phẩm 45 Danh mục

Quy cách Cặp Me Cổ khi giao hàng:

Chiều cao: 5m
Chu vi gốc:1,3m

Giới thiệu về Cặp Me Cổ:

Cây đạt được nhiều giải thưởng tại các kỳ sinh vật cảnh toàn quốc.

Mỹ thuật:

Cây đạt giá trị thẩm mỹ cao về nghệ thuật uốn sửa, tạo tán.

Kỹ thuật:

Cây được trồng trên bồn nên khi vận chuyển cây không bị mất sức đảm bảo được độ xanh tươi của lá