Các bước chuẩn bị mặt bằng giống như trồng thảm cỏ nhưng trong quá trình trồng thảm hoa & thảm màu chúng ta cho lượng phân hữu cơ vào bồn hoa nhiều hơn, cụ thể lớp phân hữu cơ phải có độ dày từ 15 cm – 20 cm là vừa. Khi trồng chúng ta  dùng xẻn bới đất ra sau cho có độ sâu vừa bằng chiều cao của cở bầu cây, tháo bỏ bầu cây, đặt cây vào hố sau cho cây thẳng hàng , có chiều cao bằng nhau đồng thời các tán cây phải vừa chạm vào nhau để giữ cho cây thẳng đứng, không bị nghiêng ngã khi tưới. Sau đó lấp đất lại và trồng hàng tiếp theo cho đến khi hoàn thành thảm hoa & thảm màu.

       Sau khi trồng xong chúng ta tưới thảm hoa & thảm màu bằng nước ngọt, khi tưới phải dùng búp sen tưới như mưa để cây khỏi bị ngã đỗ. Trong quá trình bảo dưỡng chúng ta phải bón phân, xịt thuốc trừ sâu, làm cỏ dại và cắt tỉa theo định kỳ mỗi tháng.