Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

HOÀNG HẬU ĐỎ

Giá:

Mã sản phẩm 53 Danh mục

Kích thước có thể cao: 7-15 m, tán rộng 7-10 m.

Tốc độ sinh trưởng: nhanh.

Yêu cầu đất: thích hợp với nhiều loại đất, nhưng đất nên thoát nước tốt.

Yêu cầu nước: trung bình.

Yêu cầu sáng: nắng hoàn toàn.