Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

DANH DỰ

Cây danh dự chịu bóng bán phần, nhu cầu nước cao thích hợp làm cây trồng nội thất và cây thủy sinh.

Giá:

Mã sản phẩm 584 Danh mục