Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

DANH DỰ (HÀNG ĐẸP)

Giá:

Mã sản phẩm 850 Danh mục

Cây chịu bóng bán phần, nhu cầu nước cao thích hợp làm cây trồng nội thất và cây thủy sinh.