Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

Da huy cắt xén

Giá:

Mã sản phẩm 846 Danh mục

Với sản phẩm này hiện tại chúng tôi có thể cung cấp cây có hình dáng sau:

Da Huy cắt col - Hình ovan
Da Huy cắt col – Hình ovan
Da Huy cắt col - Hình tam giác
Da Huy cắt col – Hình tam giác
Da Huy cắt col - Hình trụ tròn
Da Huy cắt col – Hình trụ tròn