Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

CHUỖI NGỌC TRỒNG VIỀN

Giá:

Mã sản phẩm 44 Danh mục

Kích thước: bụi cao 5.5 m, roäng 5.5 m. Yêu cầu sáng: nắng hoàn toàn hay răm nhẹ. Yêu cầu đất: trồng được trên nhiều loại đất. Yêu cầu nước: trung bình, cần được tưới đều đặn. Tốc độ sinh trưởng: nhanh. Khả năng chịu đựng: chiu được đất acid, chịu mặn trung bình. Đặc tính khác: hoa trổ quanh năm.