Từ rất xa xưa con người đã đưa cây xanh vào phục vụ những nhu cầu trong cuộc sống của mình. Họ sử dụng cây xanh trong trang trí nội thất cho các tượng đài, xây dựng các vườn tín ngưỡng như vườn thiêng của người dân tộc thiểu số ở các vùng núi cao. Cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, thương mại, ngành trồng cây xanh và trao đổi buôn bán cây xanh, hình thành các vườn sưu tập cây cũng phát triển theo. Những tác phẩm nghệ thuật về cây xanh cũng hình thành rất sớm và phát triển, đặc biệt là ở các nước phương đông như  các vườn cảnh (vườn treo Babylon nổi tiếng), các kiểu vườn thượng uyển, các tác phẩm nghệ thuật bonsai đã có từ rất lâu đời và được trưng bày trong các cung đình ở Trung Quốc, Nhật Bản. Ngay từ năm 1618, trong cuốn sách “A New Orchard and Garden” của William Lawson đã trình bày khá chi tiết về cách chăm sóc cây (Gene W. Grey – Frederik J. Deneke, 1996)

Tuy nhiên đến giữa năm 1960 các thuật ngữ lâm nghiệp đô thị (urban forestry); quản lý hệ thống rừng và cây xanh đô thị vẫn chưa được thừa nhận.