Nhm mđích tăng cường thêm mng xanh và to vẻ mỹ quan nơi bờ tường dc theo hè phố hay che bt các khbê-tông ca trụ cu, thành cu trong đô th, có thể bố trí các loi cây leo theo hình thc như sau:

1. Trng cây leo bám trc tiếp lên bờ tường, trụ cu, thành cu

Nguồn: vtgcrec.ifas.ufl.edu

2. Trng cây leo theo trụ hoc giàn đặt dc bờ tường, xung quanh trụ cu

Trụ dây leo đặt dọc bờ tường
Giàn dây leo đặt dọc bờ tường
Làm đường dẫn dạng ô lưới dọc bờ tường cho dây leo quấn theo

3. Trng cây leo buông xõa xung bờ tường, thành cu, trụ cu

GII THIU MT SỐ LOÀI CÂY LEO PHỔ BIN

Dướđây gii thiu mt số loài cây leo phổ biến và tương đối dễ chăm sóc để phc vụ cho công tác tăng cường mng xanh nơi bờ tường dc hè phố và các trụ cu – thành cu trong đô th:

A. Nhóm cây leo có rễ bám:

1. Dây Thn ln (Trâu c)

Ficus pumila L.

2. Ráy leo (Thượng cán x)

Epipremnum pinnatum (L.) Schott

3. Tru bà – Epipremnum pinnatumm (L.) Engler cv. areum Nichols:

Khi trng cho bò lan trên mđất không có chỗ da hay cho mc trong nước, thân và lá cây có kích thước nh; tuy nhiên, khi có chỗ bám để leo lên, kích thước cây ln dn, lá có thể dài 60-80cm và chia thùy sâu ở mép (lúc này, trong dân gian thường gi là Tru ông).

B. Nhóm cây leo cun (thân cun hay tua cun):

1.Thảo bạc(Bạc thau tím)

Argyreia nervosa (Burm. f.) Boi.

2. Dây Kim đồng

Tristellateia australasiae A. Rich.

3. Đậu biếc

Clitoria ternatea L. var. flora-pleno Hort

 

4.Bìm bìm

Ipomoea cairica (L.) Sw.

5.Thiên lý (Dạ lý hương)

Telosma cordata (Burm.f.) Merr.

6.Ti-gôn

Antigonon leptopus Hook. et Arn.

7.Cẩm cù

Hoya carnosa R.Br.

8. Cát đằng (Dây bông xanh)

Thunbergia grandiflora Roxb.

9. Ánh hng (Dây Ti)

Pachyptera hymenaea (DC.) Gentry.

10. Hunh đệ

Urichites lutea

C. Nhóm cây leo da:

1. Hoa giy – Bougainvillea brasiliensis Rauesch:

Đây là loài cây leo thân gỗ rt dễ trng, dễ ct xén, un ghép nên có thể va trng làm cây cnh leo (theo tr, theo giàn hay buông xõa), va làm cây un thế, bonsai, ct ta to thành hình khi; màu sc hoa (tht ra là lá bc) rđa dng. Cây ra hoa quanh năm nhưng rộ nht vào mùa khô.

 

2. Sử quân tử (Dây giun) – Quiqualis indica L.

3.Huỳnh Anh

Allamanda cathartica L

4.Lài leo(lài nhiều hoa)

Jasminum multiflorum (Burm.f) A