Lộc vừng là loài hoa được cho là mang tới nhiều may mắn và hạnh phúc cho người trồng. Cty xin cung cấp Danh sách cây lộc vừng công ty hiện có. Ngoài những cây lộc vừng này, bạn có thể đặt hàng mua cây lộc vừng theo yêu cầu của mình.

Lộc vừng

Mã sản phẩm: 831

Hoành gốc: 1,1 m

Chiều cao: 5 m

Cây lộc vừng mã 730 Lộc vừng

Mã sản phẩm: 730

Hoành gốc: 1,1 m

Chiều cao: 5 m

 

 
 
 
 Cây lộc vừng
Hoành gốc: 1m2 – 1m5Cao: 6 – 7m
Cây lộc vừng
Hoành gốc: 1m4 – 1m5Cao: 5 – 6m
Cây lộc vừng
Hoành gốc: 1m3 – 1m4Cao: 5 – 6m