DANH MỤC MỘT SỐ LOÀI CÂY ĐANG TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tải file pdf: Danh mục một số loại cây xanh đường phố tại TP HCM

STT Loài cây Tên khoa học Họ thực vật
1 Bằng lăng nước Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Họ Tử vi Lythraceae
2 Bằng lăng nhiều hoa Lagerstroemia floribunda Jack Họ Tử vi Lythraceae
3 Bò cạp nước (Muồng hoàng yến) Cassia fistula L. Họ Vang Caesalpiniaceae
4 Dầu con rái (Dầu nước) Dipterocarpus alatus Roxb. Họ Dầu Dipterocarpaceae
5 Dáng hương Pterocarpus macrocarpus Kurz. Họ Đậu Fabaceae
6 Giá tỵ (Tếch) Tectona grandis L. f. Họ Cỏ roi ngựa Verbenaceae
7 Gõ mật Sindora siamensis Teysm. ex Miq. var. siamensis Họ Vang Caesalpiniaceae
8 Lim sét (Lim xẹt) Peltophorum pterocarpum (A.P. de Cand.) Back. ex Heyne Họ Vang Caesalpiniaceae
9 Long não Cinnamomum camphora (L.) J.S. Presl. Họ Long não Lauraceae
10 Mặc nưa Diospyros mollis Griff. Họ Thị Ebenaceae
11 Me chua Tamarindus indica L. Họ Vang Caesalpiniaceae
12 Me tây (Còng, Muồng ngủ) Samanea saman (Jacq.) Merr. Họ Trinh nữ Mimosaceae
13 Móng bò Bauhinia purpurea L. Họ Vang Caesalpiniaceae
14 Muồng hoa vàng Cassia splendida Vogel. Họ Vang Caesalpiniaceae
15 Nhạc ngựa Swietenia macrophylla King in Hook. Họ Xoan Meliaceae
16 Phượng vĩ Delonix regia (Boj. ex Hook.) Raf. Họ Vang Caesalpiniaceae
17 Sao đen Hopea odorata Roxb. Họ Dầu Dipterocarpaceae
18 Sấu Dracuntomelon duperreanum Pierre Họ Đào lộn hột Anacardiaceae
19 Sến mủ (Sến cát) Shorea roxburghii G. Gon Họ Dầu Dipterocarpaceae
20 Sò đo cam (Phượng hoàng đỏ) Spathodea campanulata P. Beauv. Họ Đinh Bignoniaceae
21 Sọ khỉ (Xà cừ) Khaya senegalensis A Juss. Họ Xoan Meliaceae
22 Tách (Giá tỵ giả) Berrya cordifolia (Willd.) Burret. Họ Đay Tiliaceae
23 Vắp Mesua ferrea L. Họ Măng cụt Clusiaceae
24 Viết Mimusops elengi L. Họ Vú sữa Sapotaceae

 Nguồn: Phòng Quản lý Công viên Cây xanhSở Giao thông vận tải