Chào mừng bạn đến với website Khu Du Lịch Hoa Kiểng Sa Đéc

Tư vấn

Hoa Kiểng-Chậu-Cây công trình
0949 33 22 44 (Thoa)
Đặt dịch vụ Du Lịch
0919 885 804 (Ngân)

CÔNG VĂN ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG DỰ TOÁN CÂY XANH -SỐ 3532/UBND-ĐTMT

Nội dung của công văn số 3532/UBND-ĐTMT ngày 12/6/2007 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh hệ số chi phí nhân công và máy thi công dự toán cây xanh.

Tải về: Dieuchinh-hesonhancong-chuyennganhCVCX-10-2006.doc