Thiết kế cảnh quan bền vững có thể được sử dụng trong bất kỳ phong cách sân vườn nào bằng cách chọn vật liệu thân thiện với môi trường mang tính cách bản địa làm giảm nhu cầu đối với tài nguyên không thể tái tạo. thiết kế chuyên nghiệp có thể giúp bạn chọn thực vật bản địa pha trộn với phong cách của bạn để tạo nên một cảnh quan đẹp, hòa quyện với thiên nhiên, bền vững, mang bản sắc riêng của bạn và phù hợp với xu hứơng chung của thời đại.